Гендерний аудит для театрів

Проєкт «Гендерний аудит для театрів» увійшов до топ-5 найкращих проєктів у  секторі перформативного та сценічного мистецтва, реалізованих у 2020 році за підтримки Українського культурного фонду. 

Мета дослідження полягала у визначенні стану гендерної рівності шляхом проведення гендерного аудиту та розробки Плану гендерної рівності для забезпечення більш справедливих умов праці для жінок і чоловіків, які працюють у театрі. Дослідження проведено в партнерстві з Харківським національним  академічним театром опери та балету імені М. В. Лисенка (ХНАТОБ). 

Задачі дослідження полягали в наступому:

  1. Виявити гендерні стереотипи в практиках і комунікаціях керівництва, співробітників і співробітниць театру, оцінити їх вплив на управлінські рішення, у тому числі кадрові.
  2. Визначити перешкоди, з якими стикаються жінки й чоловіки у професійній реалізації в театрі, дослідити наявність дискримінації за ознакою статі.
  3. Уточнити індикатори гендерної чутливості для театру.
  4. Виявити рівень обізнаності працівників і працівниць театру про інструменти захисту їх прав.
  5. Визначити ставлення опитуваних до існуючої гендерної (не)рівності в театрі.
  6. Сформувати напрямки й можливі кроки для створення більш справедливих умов праці та формування Плану гендерної рівності для театру.

Для досягнення поставлених завдань проведено гендерний аналіз документації та матеріалів театру, анкетування персоналу, 5 фокус-групових дискусій за участі співробітників та співробітниць ХНАТОБ (балет, опера, хор, оркестр, адміністративний і технічний персонал) та 5 глибинних інтерв’ю серед керівного складу театру (генеральний директор, головний режисер, головний диригент, художниця- постановниця, диригентка). 

 

 

За результатами дослідження розроблено та апробовано порядок проведення гендерного аудиту театру, розроблено План гендерної рівності для театру, підготовлено аналітичну записку.

 

IMG_E2530
IMG_2603
IMG_2495
Прес-конференція

 

Проєкт «Гендерний аудит для театрів» реалізовано в 2020 році в партнерстві з Харківським національним академічним театром опери та балету імені М. В. Лисенка і Yasno Research & Consulting Group за підтримки Українського культурного фонду.